Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Archiv aktualit
  3. Noc kostelů 2019

Noc kostelů 2019

Výsledek obrázku pro noc kostelů 2019 logo

 Ve farnosti Velké Meziříčí se otevřou 24. 05. 2019 kostel sv. Mikuláše, kostel Povýšení svatého Kříže (Špitálek) a kostel Nejsvětější Trojice na Moráni.

Program Noci kostelů: 

Kostel svatého Mikuláše

19:00 Zahájení noci kostelů modlitbou

19:10  Vystoupení dětského sboru

Dětský sbor pod vedením Kristýny Bradáčové a Petry Tiché vznikl v listopadu 2018. V současné době v něm zpívá 15 šikovných zpěváků, kteří doprovází nedělní mše svaté se křty dětí. Písně obohacují tóny příčné flétny, na kterou hraje Hana Tichá.

20:00 Modlitba v duchu Taizé za doprovodu chrámového sboru

Příležitost ke zklidnění při meditativní modlitbě, při které zazní písně vzniklé ve francouzském Taizé v provedení chrámového sboru římskokatolické farnosti.

21:30 Varhanní hudba

Zazní skladby z období baroka (D. Buxtehude) a romantismu (F. Mendelssohn Bartholdy, C. Saint-Saens, A. Dvořák). Na varhany hraje Kristýna Bradáčová a na akordeon Petr Bradáč.

22:00 Požehnání na závěr Noci kostelů

 

Kostel Povýšení svatého Kříže (Špitálek)

19:00–22:00 Výstava historických liturgických oděvů a jiných historický bohoslužebných předmětů

19:30 Pašijový příběh o smrti Ježíše Krista

Divadelní představení o posledních okamžicích Ježíšova života předvede společenství mládeže z Netína. Mladí se scházejí každých 14 dnů a rádi Vám předvedou, co si při svých schůzkách pro Vás připravili!

 

Kostel Nejsvětější Trojice na Moráni

19:00 – 22:00 Příležitost navštívit jinak běžně uzavřený hřbitovní kostel.

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Máte se obrátit od nicotných model.
(Sk 14,15)
Nahoru